מיסד ומנהל טכני של סקיורנוקס בע”מ

בעבר: מנהל רשת בכיר בטריון מערכות תקשורת

בעבר: מנהל רשת ומערכות הבטחת מידע בחיר במוטורולה בע”ם

מנהל רשת ומערכות מחשוב ב-MarketFactory Inc.