מנהל תמיכה טכנית

Cell: +972-52-2676636
Office: +972-2-6732414
Fax: +972-2-6715344
Email: shuki@securinux.net
Address: Israel, Jerusalem, P.O.B: 10433, ZIP: 91103